top of page

Kultur ska vara för alla. 

Vision_72dpi.jpg

Creative Points övergripande syfte är att alla människor skall ha rätt till att förverkliga sina kreativa visioner och skapa kultur. Ingen människa skall känna att hen inte är välkommen att verka som arrangör eller som publik på kulturevent.

Att skapa tillgängligt.

Projektet är deltagarstyrt och drivs genomgående av arrangörer med funktionsvariationer men resultatet riktar sig till alla som är intresserade av att arbeta inkluderande med kulturevenemang. Vi skapar sveriges mest tillgängliga och välkomnande kulturscen genom att:

Projektets arrangörer skapar egna event.

1.

Vi håller kurser i hur du arrangerar tillgängligt.

2.

Vi arbetar alltid representativt.

Vi skapar ett mentorskapsprogram för att fler arrangörer med funktionsvariationer skall kunna ta plats på egna villkor.

3.

photo-1557327460-fc4fef4105fa.jpg

Föreställ dig detta.

Du ska gå på en konsert med dina vänner. Du kollar hemsidan för att se om du ens kan komma in i lokalen eftersom du använder rullstol, informationen är extremt svår att hitta. Du ser att av totalt 7000 platser är bara 4 rullstolsanpassade och kan inte bokas online; du måste ringa biljettkassan under kontorstider. Du lyckas boka en plats åt dig själv men dina vänner kommer sitta samlade i andra änden av lokalen. Väl på konserten ber du personal om hjälp. De svarar till din vän som står bredvid dig. Hade du känt dig välkommen?

  

Detta exempel av upplevelser på kulturevent är snarare regel än undantag. Det vill vi med Creative point förändra.

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
Creative Point logo
bottom of page